ЈАГОДИНСКИ БИБЛИОТЕКАРИ НА МЕЂУНАРОДНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ LAM 2019.

 

Друга међународна конференција библиотекара, архивиста и музеолога, под називом „MONTENEGRO – Libraries, Archives and Museums, LAM 2019“, одржана је 16. и 17. маја у Националној библиотеци Црне Горе „Ђурђе Црнојевић“ на Цетињу.


На Конференцији је присуствовало 100 учесника из Црне Горе, Србије, Босне и Херцеговине, Хрватске, Македоније и Немачке. Четрдесет стручних радова је презентовало 57 учесника: 45 библиотекара, четворо архивиста и осам музеолога.
Одржана су и четири предавања по позиву, на којима су говорили еминентни стручњаци: др сц. Адам Софронијевић из Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић” у Београду,  др  Хартмут Јанцзикоњски из Хамбурга, др. сц. Софија Кларин Задравец из Националне и свеучилишне књижнице у Загребу и мр Азра Бечевић – Шаренкапа из Земаљског музеја Босне и Херцеговине у Сарајеву.
Теме  стручних радова биле су разноврсне, посвећене услугама које се пружају корисницима у свим типовима институција културе, почев од традиционалних до потпуно модерених.
Јагодинску библиотеку на овом стручном скупу су представиле:
Сузана Танасијевић са стручним радом на тему “Дигитална трансформација јагодинске библиотеке – библиотечке услуге у новој парадигми, УН Агенда за одрживи развој 2030 “ и
Ивана Пешић са стручним радом на тему “Библиотека као центар неформалног образовања за генерацију новог доба Дигитални урођеници”.
Учесници су путем презентација представили теоријске и практичне принципе иновативних услуга или примере из добре праксе својих установа. Наглашена је потреба за континуираним усавршавањем радника у култури као и поштовање међународних стандарда и смерница у пружању библиотечких, музејских и архивских услуга. Такође, истакнуто је да су све установе у култури, библиотеке, архиви и музеји у обавези да међусобно сарађују и као такве се позиционирају у друштву као неопходни образовни, културни и социјални центри заједнице у циљу пружања што квалитетнијих услуга корисницима.
Тема која је била лајт мотив конференције и о којој се највише причало јесте дигитализација. Учесници конференције су сагласни да је неопходно радити на формулисању и усвајању националних стратегија за дигитализовање културне баштине.
Конференција се током оба радна дана одвијала у изузетној атмосфери чему су допринели срдачни и гостопримљиви домаћини на челу са организационим одбором.