Породично чланство

Право на породично учлањење имају чланови уже породице – родитељи и деца. Уплаћује се једна чланарина (породична) по важећем Ценовнику Библиотеке и она важи за све кориснике породичног чланства. Чланарина је на годишњем нивоу. Уплатилац породичне чланарине је носилац породичног чланства. Након уплате чланарине, врши се упис и сваки члан породичног чланства добија своју чланску карту.

Чланарина за породично учлањење 700 дин.
Чланови уже породице – родитељи и деца, 4 учлањења

Пример уплатнице