СЕОСКА БИБЛИОТЕКА МАЈУР

Адреса: Сеоска библиотека МАЈУР 35270 Мајур

E-mail: [email protected]


Сеоска библиотека у Мајуру са радом је почела 1. априла 2013. године. Она је једна од пет ревитализованих библиотека из пројекта АгоЛиб. Постављена је као месна библиотека у саставу месне заједнице Мајур.

Библиотека у Мајуру је по свим основама савремена сеоска библиотека. Налази се у уређеном простору са библиотечком опремом која омогућује добар смештај књига и пружање библиотречких услуга. Располаже актуелним фондом књига како за децу тако и за узраст одраслих корисника. Значајан део књижног фонда чини литература и текућа периодика из области пољопривреде.

Ова сеоска библиотека оспособљена је и за пружање информационих услуга и за коришћење глобалне рачунарске мреже захваљујући томе што има солидну информациону и комуникациону технику. Корисници на располагању имају четири рачнара и перманентни приступ Интернету.


Рад са корисницима

Библиотека у Мајуру тренутно не ради.