Редакција

СРПСКА АКАДЕМСКА МИСАО

SERBIAN ACADEMIC THOUGHT

 

Издавач: Народна библиотека „Радислав Никчевић“ Јагодина

Редакција

                           Главни и одговорни уредник: Доц. др Дејан Дашић

Заменик главног и одговорног уредника: Проф. др Предраг Јашовић

                 Чланови редације: Проф. др Илијана Чутура, Доц. др Ненад Милијић,

                  Секретар редакције: Горан Јеличић, MSc

Научни одбор

Проф. др Александар Прњат (ФТБ, Алфа универзитет), Проф. др Горан Максимовић (Филозофски факултет, Универзитет Ниш), Доц. др Бранислав Драшковић (Филозофски факултет, Универзитет Источно Сарајево), Проф. др Милијанка Ратковић (Факултет за пословне студије и право, Београд), (Доц. др Ненад Милијић , Технички факултет Бор, Универзитет Београд), др Димитрис Вогиацис (Грчка), др Димитар Атанасов (Историјски институт БАНУ, Бугарска), Проф. др Видоје Вујић (Факултет за менаџмент у турузму и угоститељству, Опатија), Проф. др Драган Батавељић (Правни факултет,Универзитет Крагујевац), Доц. др Мирослав Додеровић (Филозофски факултет Универзитетa Црне Горе, Никшић),  Проф. др Илијана Чутура (Педагошки факултет, Универзитет Крагујевац), Доц. др Дејан Дашић (Академија за пословну економију, Чачак), Проф. др Предраг Јашовић (Државни Универзитету Новом Пазару), Проф. др Никола Страјнић (Филозофски факултет Нови Сад)

Савет часописа

 Др Ненад Васић, научни сарадник,  Проф. др Давид Дашић (Европски центар за мир и развој Универзитета за мир Уједињених нација, ECPD), Доц. др Бобан Дашић

Е-mail:

[email protected]

Радове објављене у овом часопису није дозвољено прештампавати, било у целини, било у деловима, без изричите сагласности издавача. Оцене изнесене у чланцима лични су ставови њихових писаца и не изражавају мишљење нити уредништва, нити установа у којима су аутори запослени.