Историјски архив „Средње Поморавље“

Библиотека Архива поседује 3279 библиографских јединица и 1500 периодичних издања. У Библиотеци се налазе 42 старе и ретке књиге од којих је најстарија збирка извора Прибавленије III издата у Бечу 1795. године. Корисници библиотеке су запослени,њих 18 као и они ван установе. Годишње се позајми око 150 књига и 20 часописа.