СПОМЕН БИБЛИОТЕКА „24. јун“ Г Л О Г О В А Ц

Адреса: Спомен библиотека „24. јун“

35222 Глоговац

Тел. 035/276-145

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

Књижничар: Ирена Марковић


Месна библиотека у Глоговцу једна је од најстаријих сеоских библиотека у јагодинској општини која од самог формирања има опредељење да представља средиште библиотечко-информационе деалтности у својој средини. Основана је педесетих година 20. века и има богато искуство у раду са књигом. Њен фонд броји преко 6.500 књига. Има дечје одељење и одељење за одрасле кориснике као и читаонички простор где се организују активности на популарисању књиге и читања. Библиотека у Глоговцу има око 100 редовних чланова и током године на коришћење позајми из свог фонда око 1000 књига.

Спомен библиотека „24. јун“ ревитализовала је свој рад 2010. године. Књижни фонд је обновљен, обогаћен актуелном литературом и периодиком из области пољопривреде (само у 2012. години купљено је 340 нових наслова), набављена је савремена информациона и комуникациона опрема, уведен слободан приступ Интернету, а корисници су едуковани за коришћење савремене технике у долажењу до потребних информација.


Рад са корисницима

Радним даном: од 11 – 17 часова