Остале услуге

У Библиотеци се могу фотокопирати делови књига или поједини чланци из часописа и новина. Библиотечка грађа из фонда старе и ретке књиге се не фотокопира због посебног режима заштите и чувања.

Чланови Библиотеке могу штампати одабрани материјал са Интернета и других медија.

Корисницима је омогућено и скенирање књижне грађе до формата А3. Може се скенирати материјал из фонда Библиотеке, али и екстерни материјал.

Пружа се и могућност нарезивања изабраних садржаја на ЦД и ДВД.

Услуге обезбеђивања каталогизације у публикацији и додељивања ИСБН бројева код издања иза којих стоји Библиотека, такође су понуђене корисницима Библиотеке.