Ценовник услуга

Индивидуална чланарина на годишњем нивоу

за кориснике узраста до 14 500 дин.
за одрасле кориснике 500 дин.
Индивидуална чланарина на шестомесечном нивоу 350 дин.
Месечно учлањење 150 дин.
Дневна чланарина 100 дин.
Бесплатан упис:
предшколски узраст, ученици 1. разреда основних школа,
корисници лошијег материјалног стања, учесници у програмима Библиотеке,
одборници СГ, Управни и Надзорни одбор
.

Колективна чланарина
(право на колективну чланарину имају групе од најмање 20 одраслих или
деце до 14 година, који се уписују преко предузећа, установа,
школа или другог правног лица).

за кориснике узраста до 14 300 дин.
за одрасле кориснике 300 дин.

Чланарина за породично учлањење

Право на породично учлањење имају чланови уже породице – родитељи и деца, 4 учлањења 700 дин.

Остале услуге

Реклама на сајту (банер) jabooka.org.rs, agrolib.rs 1500 дин.
Коришћење рачунара (1 сат) 50
Штампање (1 страница, само текст) 5 дин.
Штампање (1 страница, текст са сликом) 10 дин.
Штампање ( 1 страница, у боји) 40 дин.
Нарезивање садржаја на CD i DVD 50 дин.
Фотокопирање (формат А4, једнострано) 5 дин.
Фотокопирање (формат А4, двострано) – по копији 3 дин.
Фотокопирање (формат А3) – по копији 8 дин.
Скенирање материјала из фонда Библиотеке 10 дин.
Скенирање екстерног материјала 20 дин.