Индивидуално чланство

Право на индивидуално чланство имају сва лица која уплате чланарину по важећем Ценовнику као и лица која су у одређеним категоријама ослобођена плаћања чланарине. Чланство може бити на годишњем нивоу, шестомесечном, месечном и дневном.

Индивидуална чланарина на годишњем нивоу
За кориснике узраста до 14 година 500 дин.
За одрасле кориснике 500 дин.
Индивидуална чланарина на шестомесечном нивоу 350 дин.
Месечно учлањење 150 дин.
Дневна чланарина 100 дин.
Бесплатан упис: предшколски узраст, ученици 1. разреда основних школа, корисници лошијег материјалног стања, учесници у програмима Библиотеке, Управни и Надзорни одбор

Пример уплатнице: