СЕОСКА БИБЛИОТЕКА „Живко Јевтић“ Б А Г Р Д А Н

Адреса: Сеоска библиотека „Живко Јевтић“ 35204 Багрдан

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]


Располаже фондом књига од 2500 библиографских јединица

Библиотека је претплаћена на готову сву актуелну пољопривредну периодику : Повртарски гласник, Воћарски гласник, Добро јутро, Наш домаћин, Пољопривредник, Пчелар, Биљни лекар, Савремени повртар, Агробизнис магазин, Лековито биље. . .

Опремљена је савременом информационом техником па је корисницима свакодневно на располагању коришћење интернет услуга и приступ базама података на глобалној рачунарској мрежи.

Библиотека има око 100 активних чланова.

Годишње на читање својим корисницима позајми 1000 књига.


Рад са корисницима

Понедељак, среда, петак: од 12 – 18 часова

Уторак, четвртак: од 08 – 14 часова