Одељење за одрасле

Позајмно одељење за рад са одраслим корисницима највеће је одељење Библиотеке. Налази се на првом спрату у простору од 230 квадрата. Располаже савременом и функционалном опремом која омогућује добар смештај књига, комуникацију са корисницима и прописане услове за рад.

Одељење поседује богати књижни фонд од преко 50.000 библиографских јединица кога чини, највећим делом, домаћа и страна књижевност, али значајно место у структури фонда има и стручна књига која се може позајмљивати. Приступ овим књигама је слободан. Њихов систематски размештај омогућује лако сналажење корисника.

У пријемном одељењу смештена је литература из теорије и проучавања књижевности, књижевна естетика и књижевна критика. Издвојена је и школска лектира за средњу школу. Преостали део фонда размештен је по УДК систему: Стручна књига од филозофије до историје, а књижевност по језицима и књижевним родовима.

Корисници овог одељења су ученици средњих школа, студенти и веома хетерогена структураодраслих корисника и по занимањима и по старосној доби. Интересовања и потребе корисника редовно се прате и она су основ примерене набавке књига.

Читаоци на располагању имају актуелну литературу и могу брзо доћи до књига за које буду заинтересовани – било да су то књиге овенчане књижевним наградама, или се налазе на домаћим и светским бестселер листама. На овом Одељењу пажња се поклања и оним корисницима који имају изграђени читалачки укус и исказано интересовање према одређеној врсти литературе. О њој се они редовно информишу и обавештавају.

Рад са корисницима је аутоматизован, а електронски каталог књига испуњава сваки захтев корисника за долажење до тражене информације. Истовремено је формирана и корисничка база која садржи све релевантне податке о члановима, евидентира структуру и број прочитаних, односно на читање датих књига.

У склопу овог Одељења је и изложбени простор који се користи за организовање изложби поводом значајних књижевних јубилеја и годишњица рођења књижевника, као и за књижевне вечери и додељивање локалних књижевних награда.