Читаоничке услуге

Један део библиотечке грађе користи се само у просторијама Библиотеке. Корисници Библиотеке у Читаоници на коришћење могу позајмити стручну књигу, фонд приручне збирке, рефералну колекцију књига, завичајну збирку, часописе и новине. Режим коришћења књига у библиотечком простору имају и публикације из Легата проф. др Мирослава Радовановића будући да он садржи фонд књига из области хуманистичких наука.

Члан Библиотеке може да резервише коришћење појединих публикација које се не износе из Библиотеке, и да их користи у Читаоници у дужем периоду. Истовремено, за рад у Читаоници, чланови могу користити и своје књиге.

Читаоничке услуге подразумевају и пружање помоћи корисницима у вези рефералних и референтних услуга, проналажења службених и пословних информација, извора за припрему реферата и семинарских радова, тематских библиографских пописа за израду матурских, мастер и постдипломских радова.