Српска академска мисао

Српска академска мисао представља часопис међународне оријентације. Овај часопис има за циљ популарисање, развијање и унапрађивање друштвених и хуманистичких наука. Часопис објављује радове на језицима аутора (српском- ћириличном и латиничном писму, енглеском, француском, немачком, руском, као и на другим језицима). Часопис је отворен за сва аргументована мишљења и идеологије. Емпиријска истраживања и теоријске анализе у свим областима друштвених и хуманистичких наука од пођеднаког су значаја и биће објављени, уколико по мишљењу рецензента и редакције задовољавају научне и задатете техничке критеријуме часописа. Уредништво и редакција не стоје иза изнетих идеја и ставова. Једино се руководећи принципом научности, слободом научног изражавања и плурализмом идеја.

У последњих десетак година, у Србији се појавио велики број часописа, а водећи се максимом “да је писање привилегија, макар и само цитирањем других”, ми ћемо подржати и научно и стручно стваралаштво. Уредништво ће остати отворено и за сваку врсту стилског и ауторског изражавања које популарише научно, културно и уметничко промишљање света, те доноси нова научна открића и уметничка достигнућа у свету и код нас.

Идеју за покретање научног часописа, уредник, Дејан Дашић је добио још као докторанд, а данас су се стекли услови да се приступи материјализацији те идеје. С обзиром да је главни и одговорни уредник наставник на високој школи, као и велика већина чланова уредништва и рецезената, у том смислу, једна од основних идеја часописа је да поклони посебну пажњу младим научницима и онима који су решили да крену путем научног и стручног усавршавања. Зато ће млади научници, у главном уреднику и уредништву увек моћи да пронађу благонаклоне, пре свега пријатеље, који ће бити увек спремни да им помогну и подрже.  Уредник часописа се најтоплије захваљује уваженим кoleгама, који су ми безрезервно дали подршку и своје поверење, прихватајући идеју запокретање овог часописа и место у уређивачком одбору, или као рецензенти.

Доц. др Дејан Дашић