Srpska akademska misao

Srpska akademska misao predstavlja časopis međunarodne orijentacije. Ovaj časopis ima za cilj popularisanje, razvijanje i unaprađivanje društvenih i humanističkih nauka. Časopis objavljuje radove na jezicima autora (srpskom- ćiriličnom i latiničnom pismu, engleskom, francuskom, nemačkom, ruskom, kao i na drugim jezicima). Časopis je otvoren za sva argumentovana mišljenja i ideologije. Empirijska istraživanja i teorijske analize u svim oblastima društvenih i humanističkih nauka od pođednakog su značaja i biće objavljeni, ukoliko po mišljenju recenzenta i redakcije zadovoljavaju naučne i zadatete tehničke kriterijume časopisa. Uredništvo i redakcija ne stoje iza iznetih ideja i stavova. Jedino se rukovodeći principom naučnosti, slobodom naučnog izražavanja i pluralizmom ideja.

U poslednjih desetak godina, u Srbiji se pojavio veliki broj časopisa, a vodeći se maksimom “da je pisanje privilegija, makar i samo citiranjem drugih”, mi ćemo podržati i naučno i stručno stvaralaštvo. Uredništvo će ostati otvoreno i za svaku vrstu stilskog i autorskog izražavanja koje populariše naučno, kulturno i umetničko promišljanje sveta, te donosi nova naučna otkrića i umetnička dostignuća u svetu i kod nas.

Ideju za pokretanje naučnog časopisa, urednik, Dejan Dašić je dobio još kao doktorand, a danas su se stekli uslovi da se pristupi materijalizaciji te ideje. S obzirom da je glavni i odgovorni urednik nastavnik na visokoj školi, kao i velika većina članova uredništva i recezenata, u tom smislu, jedna od osnovnih ideja časopisa je da pokloni posebnu pažnju mladim naučnicima i onima koji su rešili da krenu putem naučnog i stručnog usavršavanja. Zato će mladi naučnici, u glavnom uredniku i uredništvu uvek moći da pronađu blagonaklone, pre svega prijatelje, koji će biti uvek spremni da im pomognu i podrže.  Urednik časopisa se najtoplije zahvaljuje uvaženim kolegama, koji su mi bezrezervno dali podršku i svoje poverenje, prihvatajući ideju zapokretanje ovog časopisa i mesto u uređivačkom odboru, ili kao recenzenti.

Doc. dr Dejan Dašić