Cenovnik usluga

Individualna članarina na godišnjem nivou

za korisnike uzrasta do 14 500 din.
za odrasle korisnike 500 din.
Individualna članarina na šestomesečnom nivou 350 din.
Mesečno učlanjenje 150 din.
Dnevna članarina 100 din.
Besplatan upis:
predškolski uzrast, učenici 1. razreda osnovnih škola,
korisnici lošijeg materijalnog stanja, učesnici u programima Biblioteke,
odbornici SG, Upravni i Nadzorni odbor
.

Kolektivna članarina
(pravo na kolektivnu članarinu imaju grupe od najmanje 20 odraslih ili
dece do 14 godina, koji se upisuju preko preduzeća, ustanova,
škola ili drugog pravnog lica).

za korisnike uzrasta do 14 300 din.
za odrasle korisnike 300 din.

Članarina za porodično učlanjenje

Pravo na porodično učlanjenje imaju članovi uže porodice – roditelji i deca, 4 učlanjenja 700 din.

Ostale usluge

Reklama na sajtu (baner) jabooka.org.rs, agrolib.rs 1500 din.
Korišćenje računara (1 sat) 50
Štampanje (1 stranica, samo tekst) 5 din.
Štampanje (1 stranica, tekst sa slikom) 10 din.
Štampanje ( 1 stranica, u boji) 40 din.
Narezivanje sadržaja na CD i DVD 50 din.
Fotokopiranje (format A4, jednostrano) 5 din.
Fotokopiranje (format A4, dvostrano) – po kopiji 3 din.
Fotokopiranje (format A3) – po kopiji 8 din.
Skeniranje materijala iz fonda Biblioteke 10 din.
Skeniranje eksternog materijala 20 din.