NARODNA KNJIŽNICA „Otvorena knjiga“ G L A V I N C I

Adresa: Narodna knjižnica „Otvorena knjiga“ 35261 Glavinci

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

Knjižničar: Ružica Popović


Seoska biblioteka u Glavincima koja je, sticajem okolnosti dobila naziv „Otvorena knjiga“ – ime koje potpuno odgovara njenoj funkciji, obnovila je rad 2010. godine. Korisnicima na raspolaganje stavlja fond knjiga od oko 4.000 bibliografskih jedinica i u njenom sastavu je aktuelna literatura i periodika iz oblasti poljoprivrede, popularna beletristika, dečja knjiga, kao i lektira za učenike osnovnih i srednjih škola

Biblioteka u Glavincima je izrasla u informacioni centar sredine u kojoj deluje. Opremljena je savremenom informacionom i komunikacionom tehnikom, omogućuje savojim korisnicima besplatan pristup Internetu i značajne rezultate postiže na planu informacionog opismenjavanja poljoprivrednika i ostalih stanovnika sela.


Rad sa korisnicima

Radnim danom: od 15-21 čas