Odeljenje za nabavku i praćenje

Ovo odeljenje po nalogu direktora obavlja pravne poslove u Biblioteci u skladu sa zakonima koji regulišu rad ustanova i biblioteka, kolektivnim ugovorima, kao i podzakonskim aktima iz oblasti bibliotečko-informacione delatnosti i drugih oblasti. Takođe, priprema nacrte opštih akata i vrši njihovo usklađivanje sa zakonom, uz aktivno praćenje i primenjivanje propisa u bibliotečko-informacionoj delatnosti, oblasti radnih odnosa i kolektivnog ugovaranja.

Odeljenje za nabavku i praćenje bibliotečko-informacionog zakonodavstva priprema materijal i organizuje sednice Upravnog i Nadzornog odbora, na predlog predsednika odbora i obaveštava ih o svim pitanjima iz oblasti bibliotečko – informacionog zakonodavstva.

Važan segment rada Odeljenja je i priprema i izrada Finansijskog plana Biblioteke, kao i sprovođenje postupaka javnih nabavki (priprema, oglašavanje, praćenje realizacije ).