Redakcija

SRPSKA AKADEMSKA MISAO

SERBIAN ACADEMIC THOUGHT

 

Izdavač: Narodna biblioteka „Radislav Nikčević“ Jagodina

Redakcija

                           Glavni i odgovorni urednik: Doc. dr Dejan Dašić

Zamenik glavnog i odgovornog urednika: Prof. dr Predrag Jašović

                 Članovi redacije: Prof. dr Ilijana Čutura, Doc. dr Nenad Milijić,

                  Sekretar redakcije: Goran Jeličić, MSc

Naučni odbor

Prof. dr Aleksandar Prnjat (FTB, Alfa univerzitet), Prof. dr Goran Maksimović (Filozofski fakultet, Univerzitet Niš), Doc. dr Branislav Drašković (Filozofski fakultet, Univerzitet Istočno Sarajevo), Prof. dr Milijanka Ratković (Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd), (Doc. dr Nenad Milijić , Tehnički fakultet Bor, Univerzitet Beograd), dr Dimitris Vogiacis (Grčka), dr Dimitar Atanasov (Istorijski institut BANU, Bugarska), Prof. dr Vidoje Vujić (Fakultet za menadžment u turuzmu i ugostiteljstvu, Opatija), Prof. dr Dragan Bataveljić (Pravni fakultet,Univerzitet Kragujevac), Doc. dr Miroslav Doderović (Filozofski fakultet Univerziteta Crne Gore, Nikšić),  Prof. dr Ilijana Čutura (Pedagoški fakultet, Univerzitet Kragujevac), Doc. dr Dejan Dašić (Akademija za poslovnu ekonomiju, Čačak), Prof. dr Predrag Jašović (Državni Univerzitetu Novom Pazaru), Prof. dr Nikola Strajnić (Filozofski fakultet Novi Sad)

Savet časopisa

 Dr Nenad Vasić, naučni saradnik,  Prof. dr David Dašić (Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija, ECPD), Doc. dr Boban Dašić

E-mail:

[email protected]

Radove objavljene u ovom časopisu nije dozvoljeno preštampavati, bilo u celini, bilo u delovima, bez izričite saglasnosti izdavača. Ocene iznesene u člancima lični su stavovi njihovih pisaca i ne izražavaju mišljenje niti uredništva, niti ustanova u kojima su autori zaposleni.