Čitaoničke usluge

Jedan deo bibliotečke građe koristi se samo u prostorijama Biblioteke. Korisnici Biblioteke u Čitaonici na korišćenje mogu pozajmiti stručnu knjigu, fond priručne zbirke, referalnu kolekciju knjiga, zavičajnu zbirku, časopise i novine. Režim korišćenja knjiga u bibliotečkom prostoru imaju i publikacije iz Legata prof. dr Miroslava Radovanovića budući da on sadrži fond knjiga iz oblasti humanističkih nauka.

Član Biblioteke može da rezerviše korišćenje pojedinih publikacija koje se ne iznose iz Biblioteke, i da ih koristi u Čitaonici u dužem periodu. Istovremeno, za rad u Čitaonici, članovi mogu koristiti i svoje knjige.

Čitaoničke usluge podrazumevaju i pružanje pomoći korisnicima u vezi referalnih i referentnih usluga, pronalaženja službenih i poslovnih informacija, izvora za pripremu referata i seminarskih radova, tematskih bibliografskih popisa za izradu maturskih, master i postdiplomskih radova.