SEOSKA BIBLIOTEKA „Živko Jevtić“ B A G R D A N

Adresa: Seoska biblioteka „Živko Jevtić“ 35204 Bagrdan

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]


Raspolaže fondom knjiga od 2500 bibliografskih jedinica

Biblioteka je pretplaćena na gotovu svu aktuelnu poljoprivrednu periodiku : Povrtarski glasnik, Voćarski glasnik, Dobro jutro, Naš domaćin, Poljoprivrednik, Pčelar, Biljni lekar, Savremeni povrtar, Agrobiznis magazin, Lekovito bilje. . .

Opremljena je savremenom informacionom tehnikom pa je korisnicima svakodnevno na raspolaganju korišćenje internet usluga i pristup bazama podataka na globalnoj računarskoj mreži.

Biblioteka ima oko 100 aktivnih članova.

Godišnje na čitanje svojim korisnicima pozajmi 1000 knjiga.


Rad sa korisnicima

Ponedeljak, sreda, petak: od 12 – 18 časova

Utorak, četvrtak: od 08 – 14 časova