Odeljenje za kulturno obrazovne programe

Odeljenje za kulturno-obrazovne programe i podsticanje čitanja zaduženo je za popularisanje knjige i čitanja, podsticanje književnog stvaralaštva, negovanje duhovne radoznalosti, organizovanje susreta pisaca sa čitaocima, ali je, istovremeno i nosilac PR aktivnosti Biblioteke.

Možda najvidljivija oblast rada Odeljenja je organizovanje izložbi, književnih večeri, promocija, stručnih i naučnih tribina za odrasle, kao i drugih akcija u vezi sa popularisanjem knjige i čitanja kod korisnika. Odeljenje posebnu pažnju poklanja radu sa najmlađim korisnicima Biblioteke. Vrlo pažljivo se osmišljavaju kreativno-edukativne radionice za jagodinske osnovce.

Na ispunjavanju ovih zadataka, Odeljenje za kulturno-obrazovne programe i podsticanje čitanja sarađuje sa drugim kulturnim i prosvetnim ustanovama, ali i sa svim organizacijama na zajedničkom zadatku promovisanja čitanja u lokalnoj zajednici. U skladu sa ovim zadatkom, Odeljenje organizuje i koordinira saradnju na nacionalnom i regionalnom nivou u oblasti bibliotečko-informacione delatnosti.

Odeljenje organizuje izradu časopisa i drugih publikacija Biblioteke namenjenih odraslima i mladima (naročito je uspešan dečiji književni elektronski časopis „Slova na struju“), kao i literarna takmičenja i kreativne radionice za odrasle i mlade.

Važan segment rada Odeljenja za kulturno-obrazovne programe i podsticanje čitanja je i ažuriranje sajta Biblioteke u vezi sa kulturnim aktivnostima, informisanje javnosti putem medija. U sredstvima javnog informisanja predstavljaju se nove knjige, daju preporuke za čitanje, predstavljaju fondovi i aktivnosti Biblioteke. U poslednje vreme imperativ je obezbeđivanje aktivnog prisustva Biblioteke na društvenim mrežama kao novom sredstvu promocije Biblioteke i čitanja uopšte.

Odeljenje za kulturno-obrazovne programe i podsticanje čitanja je glavni projektni centar Biblioteke u bibliotečko-informacionoj delatnosti. U eri projektnog finansiranja kulture, ovaj segment delovanja sve više dobija na značaju, a izrada kvalitetnih projekata uz pažljivo urađene rokove aktivnosti i budžete postali su zaštitni znak Biblioteke, ali i conditio sine qua non napredovanja ustanove.

Po potrebi i nalogu direktora, Odeljenje predlaže strategiju razvoja određenih odeljenja i Biblioteke u celini. Odeljenje takođe koordinira i izdavaštvo i odgovorno je direktoru za oblast izdavaštva u Biblioteci.