Međubibliotečka pozajmica

Međubibliotečka pozajmica je usluga kojom se iz drugih biblioteka pribavlja bibliotečka građa koju ne poseduje Biblioteka, a korisniku je potrebna za izradu stručnih, naučnih, master radova, seminara. Usluge međubibliotečke pozajmice mogu koristiti svi članovi Biblioteke. Knjige se pozajmljuju na rok od 15 dana i pozajmljena građa se koristi u Čitaonici Odeljenja stručne knjige. Bibliotečka građa iz fonda stare i retke knjige, zavičajnog fonda, iz referensne zbirke (enciklopedije, rečnici, leksikoni…) kao i novine i časopisi ne mogu se koristiti za međubibliotečku pozajmicu. Korisnici koji žele da pozajme knjige iz drugih biblioteka, mogu da ih naruče lično, elektronskom poštom, telefonom, faksom. Usluge međubibliotečke pozajmice naplaćuju se prema stvarnim troškovima dostave knjiga prilikom vraćanja pozajmljene knjige.

Uputstvo

Proveriti da li potrebnu knjigu u svom fondu ima Biblioteka u Jagodini. Ukoliko je ne poseduje, treba izvršiti pretragu Centralnog elektronskog kataloga i sagledati u kojim bibliotekama Srbije ona postoji. Nakon toga, popuniti zahtev za međubibliotečku pozajmicu podacima o knjizi koja se pozajmljuje. Istovremeno treba popuniti i odeljak o korisniku. Popunjeni zahtev za pozajmicu može se odštampati i doneti u Biblioteku, ali se može i direktno proslediti elektronskom poštom([email protected]) Stručnom odeljenju Biblioteke koje je zaduženo za obavljanje međubibliotečke pozajmice. O prispeću knjige iz pozajmice korisnik će biti blagovremeno obavešten telefonski ili elektonskom poštom.

 

Narodna biblioteka „Radislav Nikčević“

Kneginje Milice 2-4, 35000 Jagodina

Tel/Faks: 035 221-817

E-mail: [email protected]

Podaci o korisniku