Odeljenje za obradu i planiranje nabavke

 • aktivno učešće u planiranju dinamike popunjavanja bibliotečkih fondova i neposrednoj nabavci bibliotečke građe (kupovina, razmena, poklon i dr.)
 • kreiranje nabavne politike Biblioteke
 • izrada planova, programe nabavke i godišnjih izveštaja o nabavci bibliotečko – informacione građe
 • praćenje realizacije planova i programa nabavki
 • priprema nabavke – specifikacija (na osnovu objedinjavanja specifikacija odeljenja za čije se potrebe vrši nabavka), smernica i dokumentacije za potrebe postupka, oglašavanje i praćenje postupka ,kao i izrada i praćenje izmena u toku postupka(osim u poslednjoj fazi realizacije – plaćanje i isporuka, koju realizuje koordinator nabavki i projektnog finansiranja)
 • rad na elektronskoj obradi bibliotečko – informacione građe, izrada elektronskog kataloga i statistike i elektronskog otpisa (monografske publikacije i ostala građa , koja se ne obrađuje na drugim odeljenjima
 • stalno praćenje izdavačke delatnosti i kontakti sa izdavačima (sajtovi, kontakt, sajmovi knjiga, katalozi )u cilju pravilnog i ravnomernog popunjavanja fondova, u saradnji sa ostalim Odeljenjima
 • izrada prikaza knjiga i druge bibliotečko-informacione građe na službenom sajtu Biblioteke (novi naslovi, preporuke, izveštaj sa sajmova knjiga i sl.)
 • koordinacija ispitivanja interesovanja korisnika (ankete, upitnici, blogovi)
 • aktivnost na obezbeđivanju dodatnih izvora finansiranja nabavke bibliotečko-informacione građe( sponzori, donatori, razmena i sl. )
 • učešće u reviziji bibliotečkog fonda
 • izrada periodičnih izveštaja o radu , planova i sugestija za unapređenje rada Odeljenja
 • učešće u izradi i realizaciji projekata Biblioteke