Spomen biblioteka „Dina Tanasković“ B U N A R

Adresa: Spomen biblioteka „Dina Tansković“ 35273 Bunar

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

Knjižničar: Biljana Prokić Milosavljević


Spomen biblioteka u Bunaru revitalizovana je seoska biblioteka iz projekta AgroLib i dovedena u red jedne savremene biblioteke koja svojim korisnicima može da ponudi kvalitetne bibliotečko-informacione usluge. To omogućuje, pre svega, bogat knjižni fond koji broji preko 5.000 bibliografskih jedinica, sa savremenom, aktuelnom literaturom i periodikom iz oblasti poljoprivrede, ali i drugih oblasti znanja.

Opremljena je savremenom informacionom i komunikacionom tehnikom koja pruža korisnicima Biblioteke svakodnevni pristup globalnoj računarskoj mreži i korišćenje različitih internet usluga.

Biblioteka ima 130 aktivnih članova. Tokom godine pročita se preko 1.500 knjiga iz fonda ove Biblioteke.


Rad sa korisnicima

Ponedeljak, sreda, petak : 14 – 20 časova

Utorak, četvrtak : 10 – 16 časova