Kontakt

„Radislav Nikčević“

Kneginje Milice 2-4

35000 Jagodina

PIB: 101325952

Matični broj: 7127227

Žiro račun: 840-44664-93

email: [email protected]

email: [email protected]

telefon: 035/244-580

035/221-817

Marko R. Bojić

Direktor

Glavni i odgovorni urednik sajta 035/245-480

e-mail: [email protected]

Jelena Spasojević

Stručni saradnik

035/244-580

e-mail: [email protected]

Marija Radosavljević

bibliotekar

e-mail: [email protected]

Mirjana Moravčević

Viši diplomirani bibliotekar

Koordinator matičnih poslova Pomoravskog

okruga

035/244-580

e-mail: [email protected]

Ivana Pešić

Diplomirani bibliotekar

035/244-580

e-mail: [email protected]

Biljana Jovović

Knjižničar

035/221-817

e-mail: [email protected]

Jelena Stevanović

Bibliotekar

035/221-817

e-mail: [email protected]

Suzana Tanasijević

Diplomirani bibliotekar

035/221-817

e-mail: [email protected]

Branka Đurđević

Viši knjižničar

035/221-817

e-mail: [email protected]

Jasmina Živanović

Diplomirani bibliotekar

035/244-580

e-mail: [email protected]

 

Gorica Goricia

Diplomirani bibliotekar

035/244-580

e-mail: [email protected]

 

Mr Vesna Ilić

Diplomirani bibliotekar

e-mail: [email protected]

 

Gordana Stojković

Viši knjižničar

e-mail: [email protected]

 

 

Slavica Ćirić

Diplomirani bibliotekar

035/229-889

e-mail: [email protected]

 

Milica Đorđević

Knjižničar

035/229-889

 

Marija Crnković

Diplomirani bibliotekar

035/229-889

e-mail: [email protected]

 

Nada Dimitrijević

Viši diplomirani bibliotekar

035/229-889

e-mail: [email protected]

 

 

Nataša Milošević Džufić

Diplomirani bibliotekar

035/221-817

e-mail: [email protected]

Danica Vuković – Stojković

Diplomirani bibliotekar

035/244-580

e-mail: [email protected]

Ivana Cvetković

Diplomirani bibliotekar

035/221-817

e-mail: [email protected]

 

Marija Jović

Knjižničar

035/244-580

e-mail: [email protected]

 

 

Snežana Vulić

Diplomirani bibliotekar

035/221-817

e-mail: [email protected]

 

Jasna Milošević

Diplomirani bibliotekar

035/221-817

e-mail: [email protected]

 

Milun Vasić

Diplomirani bibliotekar

035/221-817

e-mail: [email protected]

 

Jelena Rajić

Diplomirani bibliotekar

035/221-817

e-mail: [email protected]