Internet usluge

Članovi Biblioteke mogu koristiti internet usluge na Odeljenju periodike sa Internet centrom u suterenskom delu Biblioteke. Radno vreme Internet centra je radnim danom od 8 do 19 časova, a subotom od 8 do 13 časova. Ove usluge dostupne su svim starosnim grupama.

Internet centar koristi resurse Akademske mreže Srbije i predstavlja 1% najbržeg internet protoka u Srbiji. Internet centar je besplatan za sve članove Biblioteke. Vreme korišćenja je ograničeno na 30 minuta samo ukoliko postoje korisnici koji čekaju.

Članovima je na raspolaganju korišćenje Interneta, internetskih aplikacija poput Facebooka, bloga, ali i programa i baza na računarima. Prednost prilikom korišćenja usluga ima pretraživanje edukativnih i informacijskih sadržaja.

Internet usluga podrazumeva i korišćenje skajpa (skype) – programa koji omogućuje besplatne audio i video razgovore preko Interneta, besplatno dopisivanje i slanje fajlova (slika, dokumenata…). Korisnicima jedostupan i YouTube, slušanje muzike sa upotrebom slušalica.

Neprihvatljivim oblicima korišćenja internet usluga smatra se gledanje neprikladnih sadržaja (pornografija, nasilje), slanje uvredljivih sadržaja na osnovu nacionalne, verske pripadnosti, ugrožavanje privatnosti drugih, nepoštovanje autorskih prava…

Korisnicima nije dozvoljena instalacija i brisanje bilo kakvih programa. Korisnici imaju pravo da pohrane datoteke sa Interneta na lične prenosne USB memorije. Odabrani sadržaji mogu se narezati na CD ili odštampati.