NARODNA KNJIŽNICA „Prosveta“ D U B O K A

Adresa: Narodna knjižnica „Prosveta“ DUBOKA

35222 Glogovac

Knjižničar: Predrag Miloradović


Narodna knjižnica „Prosveta“ u Dubokoj organizaciona je jedinica mesne zajednice. Formirana je 1950. godine i jedina je mesna biblioteka koja trenutno funkcioniše mimo projekta AgoLib. Rad knjižničara odvija se na bazi volontiranja i ova biblioteka opstaje zahvaljujući jakoj želji sela da u svojoj sredini ima biblioteku. Svoj knjižni fond knjižnica obnavlja uglavnom poklonima knjiga ljudi koji su rođeni u ovom selu a sada žive i rade u Beogradu i nekim drugim gradovima.

Ova seoska knjižnica ima oko 5000 knjiga i preko 100 korisnika bibliotečkih usluga.


Rad sa korisnicima

Radnim danom: od 18 – 20 časova