Individualno članstvo

Pravo na individualno članstvo imaju sva lica koja uplate članarinu po važećem Cenovniku kao i lica koja su u određenim kategorijama oslobođena plaćanja članarine. Članstvo može biti na godišnjem nivou, šestomesečnom, mesečnom i dnevnom.

Individualna članarina na godišnjem nivou
Za korisnike uzrasta do 14 godina 500 din.
Za odrasle korisnike 500 din.
Individualna članarina na šestomesečnom nivou 350 din.
Mesečno učlanjenje 150 din.
Dnevna članarina 100 din.
Besplatan upis: predškolski uzrast, učenici 1. razreda osnovnih škola, korisnici lošijeg materijalnog stanja, učesnici u programima Biblioteke, Upravni i Nadzorni odbor

Primer uplatnice: