SEOSKA BIBLIOTEKA MAJUR

Adresa: Seoska biblioteka MAJUR 35270 Majur

E-mail: [email protected]


Seoska biblioteka u Majuru sa radom je počela 1. aprila 2013. godine. Ona je jedna od pet revitalizovanih biblioteka iz projekta AgoLib. Postavljena je kao mesna biblioteka u sastavu mesne zajednice Majur.

Biblioteka u Majuru je po svim osnovama savremena seoska biblioteka. Nalazi se u uređenom prostoru sa bibliotečkom opremom koja omogućuje dobar smeštaj knjiga i pružanje bibliotrečkih usluga. Raspolaže aktuelnim fondom knjiga kako za decu tako i za uzrast odraslih korisnika. Značajan deo knjižnog fonda čini literatura i tekuća periodika iz oblasti poljoprivrede.

Ova seoska biblioteka osposobljena je i za pružanje informacionih usluga i za korišćenje globalne računarske mreže zahvaljujući tome što ima solidnu informacionu i komunikacionu tehniku. Korisnici na raspolaganju imaju četiri račnara i permanentni pristup Internetu.


Rad sa korisnicima

Biblioteka u Majuru trenutno ne radi.