Спомен библиотека „Дина Танасковић“ Б У Н А Р

Адреса: Спомен библиотека „Дина Тансковић“ 35273 Бунар

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

Књижничар: Биљана Прокић Милосављевић


Спомен библиотека у Бунару ревитализована је сеоска библиотека из пројекта АгроЛиб и доведена у ред једне савремене библиотеке која својим корисницима може да понуди квалитетне библиотечко-информационе услуге. То омогућује, пре свега, богат књижни фонд који броји преко 5.000 библиографских јединица, са савременом, актуелном литературом и периодиком из области пољопривреде, али и других области знања.

Опремљена је савременом информационом и комуникационом техником која пружа корисницима Библиотеке свакодневни приступ глобалној рачунарској мрежи и коришћење различитих интернет услуга.

Библиотека има 130 активних чланова. Током године прочита се преко 1.500 књига из фонда ове Библиотеке.


Рад са корисницима

Понедељак, среда, петак : 14 – 20 часова

Уторак, четвртак : 10 – 16 часова