Завичајни музеј

Завичајни музеј у свом саставу има библиотеку са 5200 књига, 311 часописа као и легат публицисте и новинара Светислава Шумаревића од 100 библиографских јединица. Годишње се позајми 530 књига и 170 серијских публикација а веома је изражена и међубиблиотечка позајмица са 53 размене. Корисници су сви запослени у Музеју, као и 20 ван установе.