Zavičajni muzej

Zavičajni muzej u svom sastavu ima biblioteku sa 5200 knjiga, 311 časopisa kao i legat publiciste i novinara Svetislava Šumarevića od 100 bibliografskih jedinica. Godišnje se pozajmi 530 knjiga i 170 serijskih publikacija a veoma je izražena i međubibliotečka pozajmica sa 53 razmene. Korisnici su svi zaposleni u Muzeju, kao i 20 van ustanove.