НАРОДНА КЊИЖНИЦА „Отворена књига“ Г Л А В И Н Ц И

Адреса: Народна књижница „Отворена књига“ 35261 Главинци

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

Књижничар: Ружица Поповић


Сеоска библиотека у Главинцима која је, стицајем околности добила назив „Отворена књига“ – име које потпуно одговара њеној функцији, обновила је рад 2010. године. Корисницима на располагање ставља фонд књига од око 4.000 библиографских јединица и у њеном саставу је актуелна литература и периодика из области пољопривреде, популарна белетристика, дечја књига, као и лектира за ученике основних и средњих школа

Библиотека у Главинцима је израсла у информациони центар средине у којој делује. Опремљена је савременом информационом и комуникационом техником, омогућује савојим корисницима бесплатан приступ Интернету и значајне резултате постиже на плану информационог описмењавања пољопривредника и осталих становника села.


Рад са корисницима

Радним даном: од 15-21 час