Библиотека данас

biblioteka danas

Народна библиотека у Јагодини данас је модерна установа са дугогодишњом традицијом у раду са књигом, у неговању и задовољавању културних и образовних потреба својих грађана. Главна је, матична библиотека за Поморавски округ и представља чвориште библиотечко-информационог система ове регије.

biblioteka danasБиблиотека располаже богатим фондом са преко 100.000 књига из свих области људског знања и стваралаштва. У могућности је да својим корисницима стави на располагање разноврстан фонд дечје књиге, значајну стручну литературу, референсну збирку, популарну белетристику, класичну лиетаратуру, стару и текућу периодику, страну књигу, а истраживачима богате фондове завичајне грађе, стару и ретку књигу. Омогућен је и приступ различитим базама података преко глобалне рачунарске мреже, као и коришћење дигитализованих форми библиотечке грађе.

biblioteka danas

Целокупни књижни фонд пренет је у електронски медиј. Библиотека је 2004. године приступила мрежи ВБС и постала део великог библиотечко-информационог система. Примењујући програмски пакет ЦОБИСС, Библиотека је аутоматизовала све сегменте свога рада. Формиране базе података доступне су корисницима за претраживање преко Интернета. Аутоматизована позајмица (ЦОБИСС/ОПАЦ) знатно је унапредила рад и комуникацију са корисницима.

Библиотека свој рад организује посредством одељења. У свом саставу има Дечје одељење, Одељење за одрасле кориснике са Читаоницом, Завичајно одељење, Одељење стране књиге са Интернет центром, Одељење за популарисање књиге и читања, Одељење набавке и обраде библиотечке грађе, Матично одељење и Управу. Као посебна организациона јединица Библиотеке појављује се Легат проф. др Мирослава Радовановића.

biblioteka danas

Библиотечке послове у Библиотеци обавља око 30 радника углавном са високом стручном спремом и одговарајућим библиотечким звањима. У раду се примењују достигнућа савремене библиотечке праксе, стандарди , нормативи и правила, али се и значајна пажња посвећује неговању професионалног односа према корисницима (Кодекс библиотекара).

Библиотека има око 4.000 сталних корисника. У структури чланства преовлађују млади – око 70% су ученици основних и средњих школа и студенти. Дневно се на коришћење позајми око 300 јединица библиотечке грађе, а годишње Библиотека пружи преко 250.000 појединачних услуга.

biblioteka danasПоред сталне тежње да се унапређују библиотечке услуге и проширује круг корисника, Библиотека чини покушаје и успева у томе, да се наметне и као центар локалне заједнице, као својеврсно информационо средиште. У том циљу добила је подршку Међународне асоцијације ЕИФЛ за пројекат АгоЛиб-Ја који је понудио потпуно нови присуп у ревитализацији мреже сеоских библиотека и употребе нових информационих технологија.