Одељење за обраду и планирање набавке

 • активно учешће у планирању динамике попуњавања библиотечких фондова и непосредној набавци библиотечке грађе (куповина, размена, поклон и др.)
 • креирање набавне политике Библиотеке
 • израда планова, програме набавке и годишњих извештаја о набавци библиотечко – информационе грађе
 • праћење реализације планова и програма набавки
 • припрема набавке – спецификација (на основу обједињавања спецификација одељења за чије се потребе врши набавка), смерница и документације за потребе поступка, оглашавање и праћење поступка ,као и израда и праћење измена у току поступка(осим у последњој фази реализације – плаћање и испорука, коју реализује координатор набавки и пројектног финансирања)
 • рад на електронској обради библиотечко – информационе грађе, израда електронског каталога и статистике и електронског отписа (монографске публикације и остала грађа , која се не обрађује на другим одељењима
 • стално праћење издавачке делатности и контакти са издавачима (сајтови, контакт, сајмови књига, каталози )у циљу правилног и равномерног попуњавања фондова, у сарадњи са осталим Одељењима
 • израда приказа књига и друге библиотечко-информационе грађе на службеном сајту Библиотеке (нови наслови, препоруке, извештај са сајмова књига и сл.)
 • координација испитивања интересовања корисника (анкете, упитници, блогови)
 • активност на обезбеђивању додатних извора финансирања набавке библиотечко-информационе грађе( спонзори, донатори, размена и сл. )
 • учешће у ревизији библиотечког фонда
 • израда периодичних извештаја о раду , планова и сугестија за унапређење рада Одељења
 • учешће у изради и реализацији пројеката Библиотеке