Одељење за културно образовне програме

Одељење за културно-образовне програме и подстицање читања задужено је за популарисање књиге и читања, подстицање књижевног стваралаштва, неговање духовне радозналости, организовање сусрета писаца са читаоцима, али је, истовремено и носилац ПР активности Библиотеке.

Можда највидљивија област рада Одељења је организовање изложби, књижевних вечери, промоција, стручних и научних трибина за одрасле, као и других акција у вези са популарисањем књиге и читања код корисника. Одељење посебну пажњу поклања раду са најмлађим корисницима Библиотеке. Врло пажљиво се осмишљавају креативно-едукативне радионице за јагодинске основце.

На испуњавању ових задатака, Одељење за културно-образовне програме и подстицање читања сарађује са другим културним и просветним установама, али и са свим организацијама на заједничком задатку промовисања читања у локалној заједници. У складу са овим задатком, Одељење организује и координира сарадњу на националном и регионалном нивоу у области библиотечко-информационе делатности.

Одељење организује израду часописа и других публикација Библиотеке намењених одраслима и младима (нарочито је успешан дечији књижевни електронски часопис „Слова на струју“), као и литерарна такмичења и креативне радионице за одрасле и младе.

Важан сегмент рада Одељења за културно-образовне програме и подстицање читања је и ажурирање сајта Библиотеке у вези са културним активностима, информисање јавности путем медија. У средствима јавног информисања представљају се нове књиге, дају препоруке за читање, представљају фондови и активности Библиотеке. У последње време императив је обезбеђивање активног присуства Библиотеке на друштвеним мрежама као новом средству промоције Библиотеке и читања уопште.

Одељење за културно-образовне програме и подстицање читања је главни пројектни центар Библиотеке у библиотечко-информационој делатности. У ери пројектног финансирања културе, овај сегмент деловања све више добија на значају, а израда квалитетних пројеката уз пажљиво урађене рокове активности и буџете постали су заштитни знак Библиотеке, али и цондитио сине qуа нон напредовања установе.

По потреби и налогу директора, Одељење предлаже стратегију развоја одређених одељења и Библиотеке у целини. Одељење такође координира и издаваштво и одговорно је директору за област издаваштва у Библиотеци.