И ја имам таленат?

Када за некога кажемо да је талентован или даровит обично подразумевамо да посудује изузетну способност у некој области – музикалан је, има дар за сликање или вајање, талентован је за неки спорт или плес. Понекада, када говоримо о даровитим људима сетимо се неке познате историјске личности које је дала изузетан допринос у некој области, на пример науци –  Николa Теслa, Алберт Ајнштајн, Стивен Хокинг…

Даровитим или талентованим људима се обично веома дивимо. Прво, зато што су као веома мали испољили свој таленат – сели за клавир и одсвирали неку познату мелодију, изводили компликоване математичке једначине, насликали нечији портрет… Друго, обично нам се чини да они свирају, певају, сликају или решавају задатке са изузетном лакоћом – није било потребно да се пуно труде, вежбају, већ им је тај таленат дошао природно. Понекада, талентовани људи постану изузетно познати и славни, зараде пуно новца или измисле нешто ново за човечанство захваљујући свом таленту што такође изазова дивљење других људи.

Некада се сматрало да је даровитост резултат природно наслеђене опште способности. То је значило да се особа рађа као даровита а да касније само испољава ту своју даровитост у некој области – на пример музици, сликарству, науци.

Данас се сматра да постоји више различитих способности и да једна особа може имати више или мање развијену сваку од тих способности. Такође, те спосбности се током живота развијају, тако да неко може да постаје изузетан музичар, спортиста или научник тако што ће пуно учити или вежбати вештину. Захваљујући природно наслеђеним способностима и учењу и вежбању, свако од нас може да развије:

  • Визуелну способност односно способност да разуме мапе, графиконе, снимке, фотографије, да се сналази у простору као и да слика или црта.
  • Вербалну способност да се лако, једноставно и на леп начин изражава кроз писање или усмени говор
  • Математичку способност, односно способност да решава математичке проблеме и задатке, да се бави науком.
  • Телесну способност која омогућава да се складно крећемо, контролишемо своје покрете и учимо нове што је корисно плесачима и спортистима.
  • Музичку способност која омогућава свирање, певање, компоновање.
  • Интерперсоналну способност која нам омогућава да добро разумемо осећања и мишљења других људи, што је способност коју доста користе психолози, саветници, социјални радници, наставници…

Листа способности коју свако од нас може да поседује или развија током живота овде се не завршава. Они који имају природно наслеђен таленат могу лакше развити неку способност, али је и даље вежба и учење кључна како бисмо успешно развили неки таленат.