Часопис број 1 – Српска академска мисао

 Издавач: Народна библиотека „Радислав Никчевић“ Јагодина

Аутор: Др Љубиша Васиљевић

Наслов: Археолошка истраживања спроведена од стране Народног музеја Крушевац у оквиру пројекта Мултидисциплинарних истраживања Мојсињско послонског комплекса

Апстракт: Приликом реализације Пројекта мултидисциплинарних истраживања Мојсињско Послонског комплекса, археолошки су истраживана четири локалитета: Укоса и Кућиште у Град Сталаћу, Бедем у Маскару и Браник у Дедини. Током истраживања дошло се до значајних резултата којима је значајно допуњена археолошка слика овог дела Србије.
Кључне речи: археолошка истраживања, пројекат, Мојсињско-Послонски комплекс, Укоса, Кућиште, Град Сталаћ, Бедем, Маскаре, Браник, Дедина, праисторија, антика, средњи век.

Преузмите: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52
ЦЕЕОЛ: ceeol
Издавач: Народна библиотека „Радислав Никчевић“ Јагодина

Аутор: Мр Небојша Ђокић, Оливера Думић

Наслов: Крушевачке цркве за време османске владавине

Апстракт: У раду је дата судбина крушевачких цркава током османске владавине. Лазарица, која је саграђена највероватније 1377/8. године током осма-нске владавине претворена је у магацин али не и у џамију. Лазарица је оновљена и служила је у периоду од 1806. до 1813. године. Друга слабо позната црква је вероватно срушена 1806. гоидне од стране устаника јер се у њој налазио гроб са натписом Вук. Лазарицу је живописао Живко Павловић 1843. године.
Мало је људи у Србији који нису чули за цркву Лазарицу у Крушевцу. Са друге стране изненађује колико ми о тој цркви мало знамо – посебно о њеној историји. Овог пута ћемо покушати да дамо мали прилог историји ове цркве за време Османске владавине овим крајевима. Поред тога рећи ћемо нешто укратко и о једној другој крушевачкој цркви о којој је писани траг оставио само аустријски обавештајац Митесер у свом опису Крушевца из 1784. године.

Кључне речи: Крушевац, црква Лазарица, Живко Павловић, Михаило Валтровић, Наупара, Велућа, Дренча, Јасика

Преузмите: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52
ЦЕЕОЛ: ceeol

Издавач: Народна библиотека „Радислав Никчевић“ Јагодина

Аутор: Нинослав С. Станојловић, проф.

Наслов: Школство у јагодинској нахији за време Првог српског устанка (1804 – 1813)

Апстракт: Први српски устанак (1804-1813) био је и оружана борба за национално ослобођење и историјски догађај са изразитим особинама грађанске револуције , која је водила ка стварању нове државе, у датим околностима. Организовањем устаничке власти указала се потреба за великим бројем писмених људи, тако да је било нужно оснивање школских установа. Иако је још у нацрту о Правитељствујушчем совјету из 1805. године предвиђено и формирање Попечитељства просвешченија, који би тај задатак извршио, тек две године касније, за време затишја, доћи ће до конкретне реализације те намере. Школе су отваране у нахијским средиштима, али и по већим селима. Захваљујући свом геостратегијском положају и привредном значају, Јагодина је као нахијско место, у периоду од 1806. до 1808. године, била препуна избеглица из јужних српских крајева, углавном трговаца и занатлија, па се отварање школе само наметнуло. У таквим околностима, основана је 1808. године прва основна, тзв. мала школа. Оскудна архивска грађа вели да је први учитељ био Јован Павловић, док је према Вуку Караџићу то место заузимао извесни Андрија из Карловаца. Осим у Јагодини, у јагодинској нахији за време Првог српског устанка, постојале су мале школе у Великој Дренови и Белушићу. Пропашћу устанка све су угашене.

Кључне речи: јагодинска нахија, Први српски устанак, школство, мале школе, учитељи

Преузмите:52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52

ЦЕЕОЛ: ceeol
 
 Издавач: Народна библиотека „Радислав Никчевић“ Јагодина

Аутор: Ђорђе Петковић, соц.

Наслов: Михајло Идворски Пупин у очима Јелене Лозанићеве

Апстракт: У раду се даје преглед запажања Јелене Лозанићеве о Михаијлу Пупину, писаних истовремено када су и настајала, пошто је у питању својеврсни дневник (писма сестри Ани Маринковић), из времена када су у САД сарађивали на прикупљању помоћи за Србију (1915-1920). Научника светског гласа, шездесетогодишњака и младу хуманитарку, од својих тридесет година, рад на прикупљању помоћи повезује блиским пријатељством. Ми тај однос пратимо искључиво из једностраних дневничких (епистоларних) запажања, у уверењу да тиме дајемо допринос осветљавању једног периода живота овог српског генија. С друге стране, чињеница да је Јелена Лозанићева, ћерка српског великана – научника и јавног радника Симе Лозанића, параћинског основношколца, чија је мајка а Јеленина бака из чувене београдске грађанске фамилије с параћинским коренима, рад је писан и као незаборав за понос у завичају њених предака.Тиме се обележавају јубилеји Првог светског рата и Црвеног крста.

Кључне речи: Михајло Идворски Пупин, Јелена Лозанић, Први светски рат, Србија, САД, Црвени крст, хуманитарна помоћ

Преузмите: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52
ЦЕЕОЛ: ceeol
Издавач: Народна библиотека „Радислав Никчевић“ Јагодина

Аутор:  Живојин Р. Андрејић

Наслов: Ново виђење о пореклу Јанка Хуњадија и његових потомака

Апстракт: Прегледом кроз мађарске Хронике, српске летописе и предање; утврђеног источног, иранско-туранског, порекла мита о рођењу Јанка Хуњадија; достигнутог степена истражености порекла Јанка Хуњадија у угарској и српској историографији и сазнања о старо-туранским миграцијама на југоисток Европе у овом раду се утврђује исторично кумано-влашко порекло Јанка Хуњадија и разлог његовог српског и угарског присвајања у стварању претензија и права Јанка Хуњадија на престо Угарске, али и Србије.

Кључне речи: Угарска, Србија, Јанко Хуњади, краљ Жигмунд, деспот Стефан, краљ Матија Корвин, Кумани, Власи, мит, историја

Преузмите: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52
ЦЕЕОЛ: ceeol
Издавач: Народна библиотека „Радислав Никчевић“ Јагодина

Аутор: Dr Aleksandar Damnjanović, Dr Saša Đorđević

Наслов: Problems of restructuring serbian railways And possibilities to overcome them

Апстракт: The issue of restructuring public enterprises is extremely topical today due to their enormous size while actual material possibilities for their overcoming are relatively small. The restructuring process is currently underway but it does not take place at an appropriate pace and speed since it is accompanied by significant problems, and the state (i.e. the government) is expected to take an action, and so far it has been inert and ineffective. This slow pace of restructuring is especially true in the case of the Serbian Railways Public Company, which represents a very significant traffic infrastructure system, not only from the standpoint of Serbian, but also from the standpoint of European and global needs and interests.
In this article we try to point out the major difficulties and problems of restructuring Serbian Railways, and especially those predominantly connected to material and human resources, but also the inadequate conception of macro and micro organizations with simultaneous indications to the approaches and possibilities for overcoming them, particularly those indicated by the theory and practice of modern management.

Кључне речи: Restructuring; Restructuring problems, Possibilities for overcoming problems; Role of the state.

Преузмите: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52
ЦЕЕОЛ: ceeol
Издавач: Народна библиотека „Радислав Никчевић“ Јагодина

Аутор: Др Радмила Р. Тркља, Милан Р. Тркља

Наслов: Анализа директних пореза у Републици Србији

Апстракт: Намера законодавца приликом увођења директних пореза у пореском систему Републике Србије била је остварити поред фискалних и нефискалне циљеве опорезивања. То би био порез који ће плаћати сви грађани сразмерно својој економској снази, који би обезбедио значајна средства за потребе државе али и за потребе одржавања животног стандарда социјално најугроженијих категорија становништва.

Кључне речи: приходи, порези, порез на доходак, порез на добит и порез на имовину.

Преузмите: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52
ЦЕЕОЛ: ceeol
Издавач: Народна библиотека „Радислав Никчевић“ Јагодина

Аутор: Милош И. Бркић

Наслов: Управљање људским ресурсима у општини као јединици локалне самоуправе

Апстракт: Локална самоуправа је важна компонента јавног система повезана са свеукупним друштвеним развојем и потребама грађана, a људски ресурси су најважнији ресурси у њој, представљају покретачку и стваралачку снагу и основ њеног успеха.
Циљ овог рада је да укаже на улогу општине као јединице локалне самоуправе и јавног сектора, у пружању услуга корисницима, као и значај људских ресурса у општини, који се огледа у развоју и изградњи људског капитала кроз образовање, обуку и мотивацију запослених. Дат је кратак теоријски преглед суштине и функције менаџмента људских ресурса у општини и објашњено место људских ресурса у контексту улоге јединице локалне самоуправе. Такође, истакнут је значај унапређивања знања, вештина и мотивације као средства које доприноси побољшању радног учинка и задовољства запослених.

Кључне речи: менаџмент људских ресурса, локална самоуправа, општина

Преузмите: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52
ЦЕЕОЛ: ceeol
Издавач: Народна библиотека „Радислав Никчевић“ Јагодина

Аутор: Др Бобан С. Дашић

Наслов: Индекс људског развоја као показатељ достигнутог развоја Србије

Апстракт: Индекс људског развоја као композитна мера развоја довео је у питање чисто економско мерење националног напретка. Од свог настанка па до данас, индекс људског развоја је претрпео извесне измене обрачуна појединих индикатора. Но, и поред унапређења и иновација методологије обрачуна индекса људског развоја, он савршено никада неће обухватити људски (хумани) развој у свом пуном смислу. У раду ће се извршити анализа глобалних трендова индекса људског развоја, са посебним освртом на Србију и указати на значај примене истог. У зависности од ранга индекса људског развоја, носиоци економске политике националних привреда предузимају додатне напоре ради одржавања такве врсте развоја која ће свима унапредити квалитет живота.

Кључне речи: индекс људског развоја, бруто домаћи производ, глобални трендови, економска политика, национална привреда

Преузмите: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52
ЦЕЕОЛ: ceeol
Издавач: Народна библиотека „Радислав Никчевић“ Јагодина

Аутор: Др Голуб М. Јашовић

Наслов: О именима становника села Ћушке код Пећи у северној Метохији

Апстракт: У раду се говори о ономастици села Ћушка код Пећи. Село је удаљено три километра источно од вароши. Грађа је забележена у разговору са најстаријим становницима села расејаним после 1999. године по Србији и Црној Гори. Пописана је и анализирана топонимија и антропонимија села. Рад представља допуну ономастичкој грађи, коју су и о овом и о суседним селима прикупили професор др Милета Букумирић и професор Данило Стијовић. Урађена је семантичка и творбена анализа забележених ономастичких јединица. Као прилог прилажемо Речник регистрованих онима.

Кључне речи: топонимија, хидронимија, Ћушка, семантика, творба, класификација, речник топонима.

Преузмите: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52
ЦЕЕОЛ: ceeol

Издавач: Народна библиотека „Радислав Никчевић“ Јагодина

Аутор: Мср Снежана Николић

Наслов: Сва мора света у поеми „Море“ Душана Матића

Апстракт: У овом раду сагледан је мотив мора као интернационални мотив који се преплиће у поезији Душана Матића, Бодлера, Лотраемона, Малармеа, Валерија, Сен-Џон Перса. Његов циљ је био да покаже на који начин наведени песници поступају према овом мотиву, како се међусобно преплићу, али најпре, како је мотив мора учествовао у изградњи личне Матићеве поетике.

Кључне речи: море, бескрај, фрагментарност, дијалектика

Преузмите: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52
ЦЕЕОЛ: ceeol

Издавач: Народна библиотека „Радислав Никчевић“ Јагодина

Аутор: Мср Емилија Реџић

Наслов: Фонетски дијалектизми у књизи кратке прозе „Мале метохијске приче“ Драгутина Мићовића

Апстракт: Овај рад представља анализу фонетских дијалектизама у делу Мале метохијске приче Драгутина Мићовића. С обзиром на чињеницу да се у овим причама појављују ликови разне националне и верске припадности из разних крајева, који са собом носе карактеристике својих говора, очекивало се да ће у дијалозима бити пронађен велики број занимљивих дијалекатских облика.
Ексерпирани дијалекатски облици су обрађивани на фонетском плану; уз сваку одредницу, дат је и контекст у којем се она налази, ради лакшег разумевања. Такође, код одређених примера, дато је објашњење у фусноти, ако смо то сматрали потребним, уз помоћ адекватне литературе. Компаративном анализом са дијалекатским стањем у говорима из којих ти облици потичу одређен је њихов карактер.
На основу извршених анализа, добијена је дијалекатска слика која показује да се у овим занимљивим, кратким причама косметски писац Драгутин Мићовић користи призренско-тимочким, косовско-ресавским и зетско-сјеничким дијалектом, а све то уз књижевне облике, углавном ради стилске сврхе.

Кључне речи: Драгутин Мићовић, Мале метохијске приче, дијалекти, дијалектски облици, фонетика, вокали, консонанти.

Преузмите: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52
ЦЕЕОЛ: ceeol
Издавач: Народна библиотека „Радислав Никчевић“ Јагодина

Аутор: Мср Дражен Г. Јашовић

Наслов: Истина и фикција у роману Вирџиније Вулф „Ка светионику“

Апстракт: Циљ нашег истраживања у овом раду био би утврђивање односа истине и фикције у наведеном роману В. Вулф. . На почетку смо дефинисали појмове истине и фикције са становишта неких теоретичара књизевности, како би се касније могли упустити у ближу анализу самог дела и схватања поменуте ауторке о односима датих појмова са облицима каквим се сама служила, есејима, биографијама, писмима, романима. Пажљивим читањем и упоређивањем одломака покушали да успоставимо везу на основу сличности романа, са једне стране и есеја, биографија и сл., са друге. Теме из романа обрађене су у есејима, не у тако сложеном облику како јој је омогућила фикција за чије се писање залагала већ како је дозвољавао облик есеја, а на основу података из биографија, писама или историје.

Кључне речи: Истина, фикција, есеј, приповедање.

Преузмите: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52
ЦЕЕОЛ: ceeol
Издавач: Народна библиотека „Радислав Никчевић“ Јагодина

Аутор: Др Предраг М. Јашовић

Наслов: Књижевно-теоријски и критички систем „Епохе реализма у Европи“

Апстракт: У раду аналазирамо књижевну критику и књижевно-теоријско промишљање, односно парадигматско утемељење позитивизма и реа-лизма, њихово прожимање, спајање и диференцијацију. То чинимо на примеру теоријских система великих европских теоретичара и књиже-вних историчара који су обележили овај правац у светској књижевности (Сент-Бев, Ернест Ренан, Иполит Тен Вилхелм Шерер, Гистав Лансон, Анатол Франс, Бјелински, Чернишевски, и други). Својим радовима и ангожовањем на пољу историје и критике, они су доказали сврсисходност утилитарног у књижевности и спецификум реалистичке миметике. Ми у раду показујемо њихово значење у односу нашу актуелност, када је у односу на успостваљену временску дистанцу могуће сагледати у којој мери су ови теоријски радови утицали на формирање естетичког и акси-олошког мишљења у будућности.

Кључне речи: књижевна критика, реализам, позитивизам, естетика.

Преузмите: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52
ЦЕЕОЛ: ceeol
Издавач: Народна библиотека „Радислав Никчевић“ Јагодина

Аутор: Др Здравко М. Делетић

Наслов: Изабране теме – Дејан Дашић Упутство ауторима

Апстракт:

Кључне речи:

Преузмите: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52
ЦЕЕОЛ: ceeol