Јагодински „бренд“- Јагодинска пивара

Пиво, као напитак с успехом справљали су још Вавилонци, Египћани, стари Грци и други народи. Искуства и знања стицана хиљадама година преносила су се међу народима и усавршавала. Почетке производње пива у Србији налазимо још у средњовековном периоду, када се, како сазнајемо на основу писаних извора, пиво на врло примитиван начин производило на манастирским имањима Грачанице, Дечана и Бањске.

Међутим, почеци индустријске производње пива у Србији, можемо пратити тек од тридесетих година 19. века, када се развијају занатске радионице за варење пива. Међу првим пиварама била је Панчевачка пивара која је основана 1722. године, затим Кнежева пивара која је почела са радом 1842. године у Београду.

Јагодинска пивара је основана 1852. године. Њен први власник и оснивач је био Филип Станковић, трговац из Смедерева, близак сарадник кнеза Милоша.
Средином шездесетих година 19. века фабрику откупљује Јован Николић Косовљанин. Преокрет у раду Јагодинске пиваре настаје куповином парне машине 1891. године. Захваљујући овој модернизацији, Јагодинска пивара на крају 19. века постаје трећа пивара у Србији по производњи од око 10.000 хектолитара пива годишње. На крају 20. века, заузима поново треће место али у Југославији, остварујући производњу од 700.000 хектолитара пива годишње.

Јагодинска пивара је делила судбину свога народа и државе. Рушена је два пута:1912. године у Првом балканском рату и 1915. године у Првом светском рату. Обновљена је 1921. године, уз учешће чешког капитала, а 1946. године је национализована. До данас, она је претрпела различите облике организовања.

Захваљујући високом квалитету производа, као и препознатљивим дизајнерским решењима етикета својих производа, Јагодинска пивара на најбољи начин представља свој град, како у Србији тако и у иностранству.