НОРМАТИВНА КОНТРОЛА ЛИЧНИХ ИМЕНА

У јагодинској Библиотеци, 6. и 7. септембра 2018. године одржана је обука библиотекара – каталогизатора за прелазак  на Cobiss3/Каталогизацију са нормативном контролом. Курс је у ова два дана похађало 18 библиотечких радника из јавних библиотека Поморавског округа, Јагодине, Параћина, Свилајнца, Рековца и Ћуприје.

Под вођством Тање Тасић, инструктора Центра за узајамну каталогизацију Народне библиотеке Србије, поморавски каталогизатори су се оспособљавали да своје лиценце за креирање монографских публикација (Дозвола А) могу да користе у раду и после 2019. године када се прелази на обавезну каталогизацију са нормативном контролом. Обука је обухватила и повезивање одредница у библиографским записима са Conor записима, креирање кратког Conor записа и индивидуални приступ у раду са нормативним записима и помоћ у раду.

Курс „Прелазак на Cobiss3/Каталогизацију са нормативном контролом“ преузет је са Каталога ВБС као акредитовани програм који је полазницима обезбеђује законски минимум од 6 сати стручног оспособљавања за обављање стручних послова у библиотекама. Финансијски је реализован средствима Министарства културе за финансирање матичних функција у оквиру програмске активности – организовање семинара за библиотекаре Округа.