NORMATIVNA KONTROLA LIČNIH IMENA

U jagodinskoj Biblioteci, 6. i 7. septembra 2018. godine održana je obuka bibliotekara – katalogizatora za prelazak  na Cobiss3/Katalogizaciju sa normativnom kontrolom. Kurs je u ova dva dana pohađalo 18 bibliotečkih radnika iz javnih biblioteka Pomoravskog okruga, Jagodine, Paraćina, Svilajnca, Rekovca i Ćuprije.

Pod vođstvom Tanje Tasić, instruktora Centra za uzajamnu katalogizaciju Narodne biblioteke Srbije, pomoravski katalogizatori su se osposobljavali da svoje licence za kreiranje monografskih publikacija (Dozvola A) mogu da koriste u radu i posle 2019. godine kada se prelazi na obaveznu katalogizaciju sa normativnom kontrolom. Obuka je obuhvatila i povezivanje odrednica u bibliografskim zapisima sa Conor zapisima, kreiranje kratkog Conor zapisa i individualni pristup u radu sa normativnim zapisima i pomoć u radu.

Kurs „Prelazak na Cobiss3/Katalogizaciju sa normativnom kontrolom“ preuzet je sa Kataloga VBS kao akreditovani program koji je polaznicima obezbeđuje zakonski minimum od 6 sati stručnog osposobljavanja za obavljanje stručnih poslova u bibliotekama. Finansijski je realizovan sredstvima Ministarstva kulture za finansiranje matičnih funkcija u okviru programske aktivnosti – organizovanje seminara za bibliotekare Okruga.