Постаните члан

Члан Библиотеке може постати сваки грађанин који уплати чланарину према важећем Ценовнику услуга кога доноси Управни одбор Библиотеке. Чланство може бити на годишњем нивоу, шестомесечном, месечном и дневном и од тога зависи висина чланарине. По истеку рока, корисник обнавља упис или му престаје чланство.

Приликом уписа потребно је показати личну карту, односно лични документ родитеља за особе млађе од 18 година и пружити податке које захтева образац за упис. Након уписа добија се чланска карта коју је члан дужан да носи са собом код сваке позајмице књига, односно коришћења било које услуге Библиотеке.

Осим индивидуалног чланства, у Библиотеци се може остварити и породично, односно колективно – групно чланство. Право на породично чланство имају чланови уже породице – родитељи и деца (4 учлањења). Чланови Библиотеке могу постати запослени у појединим установама, чланови синдикалних организација, као и групе грађана, ученика са више од 20 чланова.

Бесплатно чланство у Библиотеци имају деца предшколског узраста, ученици првог разреда основних школа, корисници лошијег материјалног стања, учесници у програмима Библиотеке, одборници СГ.