Postanite član

Član Biblioteke može postati svaki građanin koji uplati članarinu prema važećem Cenovniku usluga koga donosi Upravni odbor Biblioteke. Članstvo može biti na godišnjem nivou, šestomesečnom, mesečnom i dnevnom i od toga zavisi visina članarine. Po isteku roka, korisnik obnavlja upis ili mu prestaje članstvo.

Prilikom upisa potrebno je pokazati ličnu kartu, odnosno lični dokument roditelja za osobe mlađe od 18 godina i pružiti podatke koje zahteva obrazac za upis. Nakon upisa dobija se članska karta koju je član dužan da nosi sa sobom kod svake pozajmice knjiga, odnosno korišćenja bilo koje usluge Biblioteke.

Osim individualnog članstva, u Biblioteci se može ostvariti i porodično, odnosno kolektivno – grupno članstvo. Pravo na porodično članstvo imaju članovi uže porodice – roditelji i deca (4 učlanjenja). Članovi Biblioteke mogu postati zaposleni u pojedinim ustanovama, članovi sindikalnih organizacija, kao i grupe građana, učenika sa više od 20 članova.

Besplatno članstvo u Biblioteci imaju deca predškolskog uzrasta, učenici prvog razreda osnovnih škola, korisnici lošijeg materijalnog stanja, učesnici u programima Biblioteke, odbornici SG.