У ТРЕБИЊУ, МЕЂУ СВОЈИМА

Стручни библиотечки скуп у организацији Друштва библиотекара Републике Српске под називом “Фондови, изградња и видљивост – улога нове генерације библиотекара у развоју библиотекарства”, одржан је 27-28. априла у Требињу. Библиотекари Народне библиотеке „Радислав Никчевић“ активно су учествовали у раду конференције и у две одвојене сесије представили два коауторска рада. Нада Димитријевић, библиотекар саветник и др Марко Бојић, директор, представили су рад на тему „Фонд ретке књиге – ратна издања“, док су пример добре праксе, на сесији посвећеној школским библиотекама, рад на тему „New normal изазови и могућности за библиотеке – пример добре праксе Digital Citizen(ship)“ представиле Сузана Танасијевић и Ивана Пешић, обе виши дипломирани библиотекари.

Радовима су представљене активности наше Библиотеке и Завичајног одељења где је корисник у средишту библиотечких услуга. Истакнут је значај фонда ретке књиге и представљен значај очувања локалне културне баштине али и рад на пројекту који има едукативно – образовни карактер са циљем промоције иновативног библиотекарства.

Током дводневног излагања, учесници семинара размењивали су стручна знања и идеје за бољи развој библиотечког позива на подручју рада са корисницима, набавне политике установа културе, заштити старе и ретке књиге, библиографском раду, обавезном примерку.
Представљени радови биће објављени у часопису “Библиотекарство Српске”.