СРЕДОЗЕМЉЕ У СТАРОМ ВЕКУ

Фернан Бродел нас води кроз једно чудно историјско путовање Средоземљем, опчињен остварењима неолитских сељака, развојем науке и уметности на Блиском истоку, неуморним феничанским морепловцима и трговцима, изузетним подвизима као што је проналазак писма, јонска филозофија или римско право. Као историчар модерног доба, он је увек тражио нове почетке које сматра револуцијама: револуцију трговине, на пример, која ће вечно трајати; или изум феничанске азбуке, а повезан с трговином коју даље усавршава. Друга промена коју сматра револуционарном је функционисање атинске државе која је установљена после архајског раздобља. Такође му је значајан и настанак римске републике. У исто време, супротно томе, он предлаже другачије тумачење историје, делимично скидање митског вела с два дива, Грчке и Рима, које види као оне који вешто користе ранија остварења. Бродел као да има тајну симпатију за народе које је прегазио римски ваљак: Етрурце и Картагињане. Сматра да је ту потребно ново тумачење у којем ће бити узет у обзир допринос побеђених, а да би се оспорила нека остварења која се у историји углавном приписују победницима.У овој књизи Бродела срећемо као писца, изванредног приповедача који зна како да најбоље искористи документе, да постави умесна питања, да детаљима посматраним с необичне стране прида животност, упоређујући наизглед сасвим различите ситуације, удружујући супротне стране проблема, или бунећи се против очигледних анахронизама.Зато је ова књига подстицајна. Она није дело неког случајног посматрача праисторијског или античког света, већ старог заљубљеника у Средоземље који нам открива основе, али то све обогаћује својим енциклопедијским знањем. На њеним страницама, док читамо о мегалитима, пирамидама, грчким храмовима и базиликама који се оцртавају на азурном небу, пред нама оживљава прошлост која и даље живи.