ДА НАМ КОАЛЕ НЕ ЗАФАЛЕ

Завршен је још један циклус Зимских креативних радионица у јагодинској Народној билиотеци. Радинице су одржане у периоду од 4. до 13. фебруара а присуствовало им је тридесетак полазника предшколског и млађешколског узраста.

Тема овогодишњих Зимских креативних радионица биле су животиње. Циљ нам је био систематизовање и проширивање знања о њима ( врсте, начин живота, занимљивости, повезаност са људима, угроженост и неопходност заштите…), развијање љубави и емпатије, стварање свести о одговорности и неопходности заједничког и индивидуалног деловања у циљу очувања врста и заштите животињског света, а све то кроз занимњив, забаван и кративан рад.

У оквиру симболичног назива „ Да нам коале не зафале“ реализовано је шест појединачних радионица на којима смо се бавили различитим животињама на различите начине. Цртали смо их, моделовали, правили их од папира, картона, вунице…Успут смо размењивали приче и искуства о њима, промишљали и закључивали, све верујући да смо им се бар за корак приближили.