Питајте библиотекара

Питајте библиотекара” је онлајн услуга коју Библиотека пружа својим члановима и свима који имају приступ интернету. Корисници могу да поставе питање у вези са радом Библиотеке, фондовима које поседује, како да дођу до одређених података или литературе који су им неопходни у раду, писању, истраживању, итд. Одговор се шаље електронском поштом у најкраћем могућем року.