Časopis broj 2 – Srpska akademska misao

 Izdavač: Narodna biblioteka „Radislav Nikčević“ Jagodina
Autor: Ljubiša Vasiljević
Naslov: Arheološka nalazišta na prostoru naselja Stalać i grad Stalać
Apstrakt: Naselja Stalać i Grad Stalać nalaze se u Opštini Ćićevac. Razdvojena su tokom Južne Morave. U ataru naselja Stalać registrovani su arheološki lokaliteti Gologlava (praistorijska gradina), Toplik (praistorijski lokalitet), kućni plac porodice Petrović i škola (praistorijska nekropola). Moguće je da je crkva Svetih Arhangela postojala i u periodu srednjeg veka. U Grad Stalaću nalazi se poznato istoimeno srednjovekovno utvrđenje. Neposredno pored bedema utvrđenja su rimske peći za pečenje opeka i crkva Svetog Duha. Na drugom kraju naselja leži višeslojni lokalitet Ukosa sa značajnom fortifikacijom iz kasnoantičkog/ranovizantijskog perioda. Istraživanjima susednog lokaliteta Kućište otkrivena je nekropola.
Ključne reči: Stalać, Grad Stalać, praistorija, antika, srednji vek, utvrđenje, rimske peći, Toplik, Gologlava, crkva Svetih Arhangela, crkva SvetogDuha, Ukosa, Kućište.

Preuzmite: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52
CEEOL: ceeol
Izdavač: Narodna biblioteka „Radislav Nikčević“ Jagodina
Autor: Dr Dejan Dašić, Akademija za poslovnu ekonomiju, Čačak

Naslov: Osobenosti i elementi brenda

Apstrakt: Rad ukazuje na činjenicu da je danas moguće brendirati gotovo sve: proizvod, uslugu, naciju, određeni geografski lokalitet, ličnost, ideje, sa napomenom da postoji određena međuzavisnost navedenih posebnih vidova brendiranja. Da bi brend postao ikona potrebne su i decenije, a u nekim slučajevima i stotine godina. Danas se gotovo sve kompanije, suočavaju sa izraženom tendencijom ka tržišnoj ponudi zasnovanoj na složenim rešenjim. Pošto se brend odražava u svemu što kompanija radi, holistički pristup brendiranju zahteva stratešku perspektivu.
Ključne reči: etika, brend, brendiranje, diferenciranje, izgradnja brenda, međuzavisnost

Preuzmite: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52
CEEOL: ceeol
Izdavač: Narodna biblioteka „Radislav Nikčević“ Jagodina
Autor: Aleksandar Ćuković, Univerzitet Crne Gore, Fakultet političkih nauka, Podgorica
Naslov: Smrt čitaoca?
Apstrakt: Ovaj rad predstavlja pokušaj sagledavanja krize u koju je zapala kultura čitanja u savremenom dobu, sa posebnim osvrtom na smrt čitaoca, uz ukazivanje na određene aspekte koji su njeni mogući uzroci i refleksije. Rad pokušava ukazati na pojavu ,,imitatora“ koji je zamijenio ,,istinskog čitaoca“, kao i na određene situacije i uslove koji su toj pojavi pogodovali.
Ključne reči: smrt čitaoca, kupac, imitator, kultura čitanja, smrt autora
Preuzmite: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52
CEEOL: ceeol
(više…)

Časopis broj 1 – Srpska akademska misao

 Izdavač: Narodna biblioteka „Radislav Nikčević“ Jagodina

Autor: Dr Ljubiša Vasiljević

Naslov: Arheološka istraživanja sprovedena od strane Narodnog muzeja Kruševac u okviru projekta Multidisciplinarnih istraživanja Mojsinjsko poslonskog kompleksa

Apstrakt: Prilikom realizacije Projekta multidisciplinarnih istraživanja Mojsinjsko Poslonskog kompleksa, arheološki su istraživana četiri lokaliteta: Ukosa i Kućište u Grad Stalaću, Bedem u Maskaru i Branik u Dedini. Tokom istraživanja došlo se do značajnih rezultata kojima je značajno dopunjena arheološka slika ovog dela Srbije.
Ključne reči: arheološka istraživanja, projekat, Mojsinjsko-Poslonski kompleks, Ukosa, Kućište, Grad Stalać, Bedem, Maskare, Branik, Dedina, praistorija, antika, srednji vek.

Preuzmite: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52
CEEOL: ceeol
Izdavač: Narodna biblioteka „Radislav Nikčević“ Jagodina

Autor: Mr Nebojša Đokić, Olivera Dumić

Naslov: Kruševačke crkve za vreme osmanske vladavine

Apstrakt: U radu je data sudbina kruševačkih crkava tokom osmanske vladavine. Lazarica, koja je sagrađena najverovatnije 1377/8. godine tokom osma-nske vladavine pretvorena je u magacin ali ne i u džamiju. Lazarica je onovljena i služila je u periodu od 1806. do 1813. godine. Druga slabo poznata crkva je verovatno srušena 1806. goidne od strane ustanika jer se u njoj nalazio grob sa natpisom Vuk. Lazaricu je živopisao Živko Pavlović 1843. godine.
Malo je ljudi u Srbiji koji nisu čuli za crkvu Lazaricu u Kruševcu. Sa druge strane iznenađuje koliko mi o toj crkvi malo znamo – posebno o njenoj istoriji. Ovog puta ćemo pokušati da damo mali prilog istoriji ove crkve za vreme Osmanske vladavine ovim krajevima. Pored toga reći ćemo nešto ukratko i o jednoj drugoj kruševačkoj crkvi o kojoj je pisani trag ostavio samo austrijski obaveštajac Miteser u svom opisu Kruševca iz 1784. godine.

Ključne reči: Kruševac, crkva Lazarica, Živko Pavlović, Mihailo Valtrović, Naupara, Veluća, Drenča, Jasika

Preuzmite: 52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52
CEEOL: ceeol

Izdavač: Narodna biblioteka „Radislav Nikčević“ Jagodina

Autor: Ninoslav S. Stanojlović, prof.

Naslov: Školstvo u jagodinskoj nahiji za vreme Prvog srpskog ustanka (1804 – 1813)

Apstrakt: Prvi srpski ustanak (1804-1813) bio je i oružana borba za nacionalno oslobođenje i istorijski događaj sa izrazitim osobinama građanske revolucije , koja je vodila ka stvaranju nove države, u datim okolnostima. Organizovanjem ustaničke vlasti ukazala se potreba za velikim brojem pismenih ljudi, tako da je bilo nužno osnivanje školskih ustanova. Iako je još u nacrtu o Praviteljstvujuščem sovjetu iz 1805. godine predviđeno i formiranje Popečiteljstva prosveščenija, koji bi taj zadatak izvršio, tek dve godine kasnije, za vreme zatišja, doći će do konkretne realizacije te namere. Škole su otvarane u nahijskim središtima, ali i po većim selima. Zahvaljujući svom geostrategijskom položaju i privrednom značaju, Jagodina je kao nahijsko mesto, u periodu od 1806. do 1808. godine, bila prepuna izbeglica iz južnih srpskih krajeva, uglavnom trgovaca i zanatlija, pa se otvaranje škole samo nametnulo. U takvim okolnostima, osnovana je 1808. godine prva osnovna, tzv. mala škola. Oskudna arhivska građa veli da je prvi učitelj bio Jovan Pavlović, dok je prema Vuku Karadžiću to mesto zauzimao izvesni Andrija iz Karlovaca. Osim u Jagodini, u jagodinskoj nahiji za vreme Prvog srpskog ustanka, postojale su male škole u Velikoj Drenovi i Belušiću. Propašću ustanka sve su ugašene.

Ključne reči: jagodinska nahija, Prvi srpski ustanak, školstvo, male škole, učitelji

Preuzmite:52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52

CEEOL: ceeol
(više…)

KONCERT KLASIČNE MUZIKE U NARODNOJ BIBLIOTECI

Narodna biblioteka u Jagodini prepoznatljiva je po svojim kvalitetnim i dobro posećenim književnim programima. Ali, kao svojevrsna oaza duha u vremenima u kojima je uživanje u bilo kojoj vrsti umetnosti luksuz, sa radošću je prihvatila da bude domaćin jednoj večeri kvalitetne klasične muzike. U ponedeljak, 28.11.2016. godine u 18 časova u prostorijama Narodne biblioteke svoj pripremni koncert povodom prvog dela diplomskog ispita održala je mlada jagodinska violinistkinja Milica Kostić, učenica X razreda Škole za muzičke talente u Ćupriji (četvrte godine srednje muzičke škole). (više…)

Zvona Jesenjina u Paraćinu

U petak, 18.11.2016. u Biblioteci „Dr Vićentije Rakić“ u Paraćinu, predstavljena je knjiga „Zvona Jesenjina“, jagodinskog novinara i publiciste Dobrice Milićevića, koja je objavljena 2015. godine u izdanju jagodinske Narodne biblioteke i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu, povodom obeležavanja 120. godina od rođenja slavnog ruskog pesnika Sergeja Jesenjina. (više…)