JAGODINSKI BIBLIOTEKARI NA MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI LAM 2019.

 

Druga međunarodna konferencija bibliotekara, arhivista i muzeologa, pod nazivom „MONTENEGRO – Libraries, Archives and Museums, LAM 2019“, održana je 16. i 17. maja u Nacionalnoj biblioteci Crne Gore „Đurđe Crnojević“ na Cetinju.


Na Konferenciji je prisustvovalo 100 učesnika iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije i Nemačke. Četrdeset stručnih radova je prezentovalo 57 učesnika: 45 bibliotekara, četvoro arhivista i osam muzeologa.
Održana su i četiri predavanja po pozivu, na kojima su govorili eminentni stručnjaci: dr sc. Adam Sofronijević iz Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković” u Beogradu,  dr  Hartmut Janczikonjski iz Hamburga, dr. sc. Sofija Klarin Zadravec iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i mr Azra Bečević – Šarenkapa iz Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu.
Teme  stručnih radova bile su raznovrsne, posvećene uslugama koje se pružaju korisnicima u svim tipovima institucija kulture, počev od tradicionalnih do potpuno moderenih.
Jagodinsku biblioteku na ovom stručnom skupu su predstavile:
Suzana Tanasijević sa stručnim radom na temu “Digitalna transformacija jagodinske biblioteke – bibliotečke usluge u novoj paradigmi, UN Agenda za održivi razvoj 2030 “ i
Ivana Pešić sa stručnim radom na temu “Biblioteka kao centar neformalnog obrazovanja za generaciju novog doba Digitalni urođenici”.
Učesnici su putem prezentacija predstavili teorijske i praktične principe inovativnih usluga ili primere iz dobre prakse svojih ustanova. Naglašena je potreba za kontinuiranim usavršavanjem radnika u kulturi kao i poštovanje međunarodnih standarda i smernica u pružanju bibliotečkih, muzejskih i arhivskih usluga. Takođe, istaknuto je da su sve ustanove u kulturi, biblioteke, arhivi i muzeji u obavezi da međusobno sarađuju i kao takve se pozicioniraju u društvu kao neophodni obrazovni, kulturni i socijalni centri zajednice u cilju pružanja što kvalitetnijih usluga korisnicima.
Tema koja je bila lajt motiv konferencije i o kojoj se najviše pričalo jeste digitalizacija. Učesnici konferencije su saglasni da je neophodno raditi na formulisanju i usvajanju nacionalnih strategija za digitalizovanje kulturne baštine.
Konferencija se tokom oba radna dana odvijala u izuzetnoj atmosferi čemu su doprineli srdačni i gostoprimljivi domaćini na čelu sa organizacionim odborom.