POHVALE ZA RAD JAGODINSKE BIBLIOTEKE OD KOLEGA IZ NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE

U utorak, 7. decembra radnici Matičnog odeljenja Narodne biblioteke Srbije obavili su redovni stručni nadzor u Narodnoj biblioteci u Jagodini. Nadzor se vrši svake dve godine, ali prošle godine nije obavljen zbog epidemiološke situacije, pa su prof. dr Dobrila Begenišić, načelnica Matičnog odeljenja NBS i Bojana Vukotić, bibliotekar savetnik, tokom nadzora, uz saradnju bibliotekara sa svih odeljenja, dobili uvid u rad celokupnog poslovanja biblioteke tokom prethodnog perioda, od 2018. godine. Nadzoru su prisustvovali dr Marko Bojić, direktor Narodne biblioteke u Jagodini, Mirjana Moravčević, viši bibliotekar i Suzana Tanasijević, viši bibliotekar iz Matičnog odeljenja jagodinske biblioteke.

Tokom nadzora, gosti iz NBS razmotrili su uslove za obavljanje delatnosti biblioteke (prostor, bibliotečka oprema, tehnička oprema i telekomunikaciona i računarska oprema), resurse za rad biblioteke (bibliotečko-informacioni stručnjaci i kolekcije bibliotečko-informacione građe i izvora), stručni rad na nabavci, obradi, smeštaju i zaštiti, korišćenju, evidenciji, reviziji i otpisu bibliotečko-informacione građe i izvora. Razmotreno je vođenje statistike, aktivnosti na popularizaciji knjige i čitanja, izdavanju publikacija, stručnom usavršavanju i kontinuiranom obrazovanju osoblja i obavljanju drugih stručnih poslova u biblioteci.
Stručni nadzor u matičnim bibliotekama obuhvata i stručni rad na ostvarivanju matičnih funkcija, pa su gosti iz Narodne biblioteke Srbije upoznati sa učešćem jagodinske biblioteke u sveukupnom razvoju bibliotečko-informacione delatnosti u Republici i izgradnji jedinstvene nacionalne mreže biblioteka, kao i učešćem u izgradnji jedinstvenog nacionalnog bibliografsko-informacionog sistema. Provereno je vođenje registra biblioteke, pružanje stručne pomoći i instruktorski rad sa stručnim radnicima u bibliotekama, nadzor nad stručnim radom opštinskih biblioteka, praćenje stanja i proučavanje potreba i uslova rada u bibliotekama i predložene su mere za unapređenje rada i razvoja biblioteke.
Kolege iz Narodne biblioteke Srbije su pohvalile jagodinske bibliotekare, a posebno su izdvojile, među prvima u Srbiji, odlično obavljenu reviziju fonda jagodinske biblioteke 2019. godine pod rukovodstvom Danice Vuković i Jasmine Živanović. Rečeno je da je revizija, izvedena uz poštovanje svih metodoloških uputstava, bila toliko uspešna da postoji prostor za realizaciju seminara “Primer dobre prakse revizije fonda” koje bi jagodinski bibliotekari kreirali za ostale biblioteke u Srbiji.